Home

Deze website werd speciaal opgericht voor de invordering van de Parkeerretributies van de Stad Gent door Modero Gerechtsdeurwaarders, GDW-Gent, GDW-Legia en Gerechtsdeurwaarder Santy.

Op deze site vindt u meer informatie over:

  • hoe u ons kan contacteren
  • hoe u betalingen kan uitvoeren en een afbetalingsplan kan bekomen
  • hoe u ons uw eventuele bezwaren kan meedelen
  • de bevoegdheid van de Stad Gent, haar Mobiliteitsbedrijf en de Parkeerwachters
  • het Retributiereglement – concrete vragen die u heeft met betrekking tot uw retributie

Heeft u vragen, dan kan u ons steeds bereiken op het nummer 0800/237.37 of per e-mail naar mobiliteitsbedrijfgent@modero.be

Over het mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent werd op 1 januari 1980 opgericht als gemeentebedrijf. Met ingang van 1 januari 2011 is het Mobiliteitsbedrijf een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) van de Stad Gent. Het Mobiliteitsbedrijf is op zich geen afzonderlijk rechtspersoon, ook al is haar organisatie zelfstandig ten opzichte van andere diensten van de Stad Gent.

Op 18 februari 1980 heeft de Gemeenteraad van de Stad Gent bij Gemeenteraadsbesluit aan het Mobiliteitsbedrijf de bevoegdheid gegeven om een gecoördineerd beleid te voeren inzake het parkeren in de Stad Gent. De Stad Gent zelf is op grond van de Wet van 22 februari 1965 bevoegd om parkeerretributies in te voeren.

Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent is dus bevoegd voor de organisatie van het straatparkeren en het realiseren van het beleid dat hierin door de Stad Gent en haar Gemeenteraad wordt bepaald.

De inning van die parkeerretributies heeft het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent toevertrouwd aan Modero Gerechtsdeurwaarders, die daarvoor beroep mag doen op buitenlandse inningspartners.