FAQ items aan het laden...
Bijkomende informatie2017-02-13T09:32:20+00:00

Bijkomende informatie

Kan ik als zorgverstrekker een parkeerkaart bekomen?2019-01-14T06:17:32+00:00

Indien men als zorgverstrekker erkent is door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap, dan kan men conform artikel 22 van het Retributiereglement inzake Straatparkeren een parkeerkaart aanvragen.

Deze parkeerkaart moet zichtbaar worden aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het voertuig en is geldig op het volledige grondgebied van Gent voor een maximale duur van 2 uur:

  • in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt
  • in de zone betalend parkeren
  • op de parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (“bewonerskaart”).

 

Het begintijdstip van het parkeren moet daarbij worden aangeduid via de parkeerschijf.

Men kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aanvragen en u betaalt op voorhand 100 EUR per kaart. Per parkeerkaart kunnen er maximaal 2 kentekens vermeld worden. Een parkeerkaart is 1 jaar geldig en moet daarna opnieuw aangevraagd worden.

Bij de aanvraag van deze kaart moet u het bewijs van erkenning voorleggen alsook het kenteken van het voertuig. Om een dergelijke parkeerkaart te bekomen, moet u zich rechtstreeks wenden tot de diensten van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent (www.mobiliteitgent.be).

Kan ik als student een bewonerskaart bekomen?2019-04-16T15:26:28+00:00

Volgens het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 kan een gemeentelijke parkeerkaart (“bewonerskaart”) enkel uitgereikt worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, zone of straat vermeld op de bewonerskaart.

Aangezien men als student niet ingeschreven is op het kotadres, komt men niet in aanmerking voor een bewonerskaart.

De Stad Gent biedt echter wel enkele alternatieven :

  • De Park+Ride terreinen waar de wagen kostenloos kan worden geparkeerd en een goede openbaar vervoerverbinding aanwezig is.
  • Een abonnement in een van de ondergrondse parkings.

 

Meer informatie hierover vindt u terug op de website www.mobiliteitgent.be, rubriek “parkeerwijzer”.