FAQ items aan het laden...
Hoe kan u betalen?2017-02-13T09:11:47+00:00

Hoe kan u betalen?

Hier vindt u antwoorden op al uw vragen over de mogelijkheden om uw schuld te betalen of een afbetalingsplan te bekomen.

Heeft u financiële moeilijkheden?2019-01-14T06:17:49+00:00

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig te betalen? Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een onoverkoombare schuldenberg.

Zijn uw financiële problemen tijdelijk? Contacteer ons zo vlug mogelijk om met uw dossierbeheerder en uw schuldeiser te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er wel mee instemmen.

Zijn uw financiële problemen structureel en heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? Contacteer ons en dan zoeken we samen met u een oplossing.

Het is sowieso belangrijk dat u ons contacteert en dat u ons laat weten welke stappen u zal ondernemen om uw situatie op te lossen. Alleen dan kunnen wij en de Stad Gent hiermee rekening houden en u daarin bijstaan.

Moet u meteen alles betalen?2019-01-14T06:17:49+00:00

Op het exploot of de brief staat duidelijk tegen wanneer u moet betaald hebben.

OPGELET : uw betaling moet op onze rekening staan ten laatste op het einde van deze termijn. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit!

Op het exploot of de brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. U moet niet alleen het bedrag van de parkeerretributie(s) betalen, maar ook de administratieve kosten en eventuele gerechtskosten die u verschuldigd bent. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens checken, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie.

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en de Stad Gent een correcte afbetalingsregeling.

Op welke manieren kan u betalen?2019-06-06T11:31:40+00:00
  • Betalen via een binnenlandse overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op rekeningnr. 780-5934184-28 (Belfius) met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling.
  • Betalen via een Europese of internationale overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op IBAN BE37 7805 9341 8428 en met BIC-code GKCCBEBB met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling
  • Betalen op een gerechtsdeurwaarderskantoor : u kan ook betalen op het loket van een gerechtsdeurwaarderskantoor.  Daarvoor verwijzen we u naar de gegevens op de akte of de brief die u ontving.  Daar vindt u de adresgegevens en openingsuren van het kantoor waar u kan gaan betalen.
  • Betalen door middel van een domiciliëring : als u een afbetalingsplan heeft gekregen, dan kan u bij ons een formulier bekomen voor domiciliëring.  Stuur een e-mail naar mobiliteitsbedrijfgent@modero.be en dan bezorgen we u dit formulier.  Als u het volledig invult en ondertekent, dan zorgen wij voor de rest.
    OPGELET: controleer regelmatig dat er genoeg geld staat op uw rekening.  Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.
  • Betalen door middel van een bestendige opdracht : hebt u een afbetalingplan bekomen, dan raden wij u aan om een bestendige opdracht te geven.  U bepaalt daarbij welk bedrag hoe lang moet betaald worden naar onze rekening ter betaling van uw schuld.  U moet dit zelf rechtstreeks bij uw bank regelen of via online bankieren invoeren.
    OPGELET: controleer regelmatig dat er genoeg geld staat op uw rekening. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.