Vragen over parkeerretributies

In dit deel van onze site geven we al bijkomende inlichtingen met betrekking tot de Parkeerretributies van de Stad Gent, het Retributiereglement inzake Straatparkeren, de bevoegdheid van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent, en concrete situaties waarmee u zou geconfronteerd kunnen zijn.