Wat als u weigert te betalen?

U bent het er niet mee eens dat u een of meer Parkeerretributie(s) moet betalen en u wenst uw schuld te betwisten? Dan is het belangrijk dat dit zo vlot, duidelijk en snel mogelijk verloopt.

Onder “Vragen over parkeerretributies” hebben we een aantal vaak terugkomende opmerkingen opgelijst.  Misschien vindt u daaronder al een eerste antwoord op uw vragen.

Vindt u het antwoord daar niet in, stuur ons dan een e-mail naar mobiliteitsbedrijfgent@modero.be met daarin een duidelijke uitleg van uw opmerkingen en de stukken die uw opmerkingen staven.

Denkt u de retributie reeds eerder en op tijd betaald te hebben?  Bezorg ons dan een rekeninguittreksel waarop de betaling aan het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent en de gebruikte communicatie vermeld staan.  Dan doen we het nodige om dat zo snel mogelijk uit te zoeken.